Κανδήλα Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας

Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2018

"Χαίρε νύμφη ανύμφευτε": O Παρασκευάς Ν. Λεκατσάς ψάλλει τον ύμνο στην Παναγία στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Κανδήλας.

             
Ο ύμνος «Ἁγνὴ Παρθένε Δέσποινα» είναι ένας μη λειτουργικός ύμνος, που συνέθεσε ο Άγιος Νεκτάριος Αιγίνης τον 19ο αιώνα μ.Χ., κατά τη διάρκεια της θητείας του ως διευθυντής της Θεολογική Σχολής στην Ριζάρειο της Αθήνας. Η παράδοση θέλει την Παναγία να εμφανίζεται ενώπιον του Αγίου Νεκταρίου στο μοναστήρι της Αίγινας, και να του ζητάει να καταγράψει σε χαρτί έναν ιδιαίτερο ύμνο, όπου οι αγγελικές χορωδίες ήταν έτοιμες να το ψάλλουν. Αυτός ο Ύμνος ήταν ο «Ἁγνὴ Παρθένε Δέσποινα». 
 
"Αγνή Παρθένε Δέσποινα, Άχραντε Θεοτόκε, Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε. Παρθένε Μήτηρ Άνασσα, Πανένδροσέ τε πόκε. Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε. Υψηλοτέρα Ουρανών, ακτίνων λαμπροτέρα Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε. Χαρά παρθενικών χορών, αγγέλων υπερτέρα, Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε. Εκλαμπροτέρα ουρανών φωτός καθαροτέρα, Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε. Των Ουρανίων στρατιών πασών αγιωτέρα Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε. Μαρία Αειπάρθενε κόσμου παντός Κυρία Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε. Άχραντε Νύμφη Πάναγνε Δέσποινα Παναγία, Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε. Μαρία Νύμφη Άνασσα, χαράς ημών αιτία. Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε. Κορή σεμνή Βασίλισσα, Μήτηρ υπεραγία, Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε. Τιμιωτέρα Χερουβείμ υπερενδοξοτέρα Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε. Των ασωμάτων Σεραφείμ των Θρόνων υπερτέρα, Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε. Χαίρε το άσμα Χερουβείμ χαίρε ύμνος Αγγέλων Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε. Χαίρε ωδή των Σεραφείμ Χαρά των Αρχαγγέλων Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε. Χαίρε ειρήνη και χαρά λιμήν της σωτηρίας Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε. Παστάς του Λόγου ιερά άνθος της αφθαρσίας Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε. Χαίρε Παράδεισε τρυφής, ζωής τε αιωνίας, Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε. Χαίρε το ξύλον της ζωής, πηγή αθανασίας, Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε. Σε ικετεύω Δέσποινα, Σε, νυν, επικαλούμαι, Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε. Σε δυσωπώ Παντάνασσα, Σην χάριν εξαιτούμαι. Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε. Κόρη σεμνή και άσπιλε, Δέσποινα Παναγία Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε. Θερμώς επικαλούμαι Σε, Ναέ ηγιασμένε, Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε. Αντιλαβού μου, ρύσαι με, από τού πολεμίου, Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε. Και κληρονόμον δείξον με, ζωής της αιωνίου, Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε."