Κανδήλα Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας

Δευτέρα, 22 Ιανουαρίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ


Αστακός, 22.1.2018
Αριθ. πρωτ. 24
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Προς: Τα μέλη του Ν.Π.Δ.Δ.
(ως Πίνακα Αποδεκτών)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
Καλεί σε έκτακτο - κατεπείγον Διοικητικό Συμβούλιο την εικοστή τρίτη (23η) του μήνα Ιανουαρίου, του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 01:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού), για λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα:
ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ.
Ο λόγος του κατεπείγοντος οφείλεται στο γεγονός ότι την εικοστή πέμπτη (25η) Ιανουαρίου, θα πρέπει το Νομικό Πρόσωπο να παραστεί στο Πρωτοδικείο Ι.Π. Μεσολογγίου και το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να προχωρήσει στην απαραίτητη ανάθεση για την εκπροσώπηση αυτού. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΜΟΥΡΚΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ.
Τακτικά μέλη.
1. Ναούμης Νικόλαος 
2. Βελόνας Απόστολος 
3. Σαλτογιάννης Χρήστος 
4. Kάντζου Δέσποινα 
5. Πολύζος Βασίλειος 
6. Κολλιάς Ιωάννης 

Αναπληρωματικά μέλη.
7. Τσάρκος Βασίλειος
8. Ταμπάκης Ηλίας
9. Ζαγκότας Βασίλειος
10. Καλλισώρας Νικόλαος
11. Σταμουλάκης Σωτήριος
12. Τζοβόλα Ουρανία