Κανδήλα Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας

Πέμπτη, 4 Ιανουαρίου 2018

Δήμος Ξηρομέρου. Πρόσκληση Παρουσίασης Στρατευσίμων Κλάσης 2023 (έτος γέννησης 2002) για κατάθεση Δελτίου Απογραφής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ
ΚΛΑΣΗΣ 2023 (ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 2002)

ΣΤΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
  • Στη Στρατολογική Υπηρεσία Δυτικής Ελλάδας.
  • Εναλλακτικά μπορούν να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) από 8 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2017.
  • Η κατάθεση του Δελτίου Απογραφής μπορεί να γίνει και μέσω Πληρεξούσιου ή με συστημένη επιστολή.
Κατά την προσέλευση τους, θα πρέπει να προσκομίσουν απαραίτητα, πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα των παρακάτω δικαιολογητικών:
   1. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικού Διαβατηρίου.
   2. Βεβαίωσης Απόδοσης ΑΦΜ η οποία εκδίδεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
   3. Βεβαίωση ΑΜΚΑ. 

Παρακαλούμε όπως ειδοποιηθούν τυχόν στρατεύσιμοι οι οποίοι διαμένουν στο εξωτερικό ότι μπορούν να καταθέσουν το δελτίο στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές. 
 
Τμήμα Δημοτολογίων & Μητρώων Αρρένων
Δήμου Ξηρομέρου