Κανδήλα Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας

Κανδήλα Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας

Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2016

Πρόσκληση Παρουσίασης Στρατεύσιμων Κλάσης 2020 (έτος 1999)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ
ΚΛΑΣΗΣ 2020 (ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 1999)
ΣΤΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

  • Στη Στρατολογική Υπηρεσία Δυτικής Ελλάδας.
  • Εναλλακτικά μπορούν να καταθέσουν δελτίο απογραφής σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) από 2 Ιανουαρίου 2017 έως 31 Μαρτίου 2017.
  • Η κατάθεση τον δελτίου απογραφής μπορεί να γίνει και μέσω Πληρεξούσιου ή με συστημένη επιστολή.
Κατά την προσέλευση τους, θα πρέπει να προσκομίσουν απαραίτητα, πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα των παρακάτω δικαιολογητικών:
1. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικού Διαβατηρίου.
2. Βεβαίωσης Απόδοσης ΑΦΜ η οποία εκδίδεται από την αρμόδια ΔΥΟ.
3. Βεβαίωση ΑΜΚΑ. 
Παρακαλούμε όπως ειδοποιηθούν τυχόν στρατεύσιμοι οι οποίοι διαμένουν στο εξωτερικό ότι μπορούν να καταθέσουν το δελτίο στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές. 

                Τμήμα Δημοτολογίων & 
Μητρώων Αρρένων 
Δήμου Ξηρομέρου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου