Κανδήλα Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας

Τρίτη, 7 Ιουνίου 2016

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ. Επίσκεψη στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μεσολογγίου

Η Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου αποτελεί τη μεγαλύτερη ενιαία λιμνοθάλασσα της χώρας. Ταυτόχρονα, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του μεγαλύτερου υγρότοπου της Ελλάδας και έναν από τους μεγαλύτερους και πλουσιότερους υγρότοπους της Μεσογείου τόσο σε αριθμό ειδών, όσο και σε πληθυσμό. Εντάσσεται στο «Εθνικό πάρκο λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου-Αιτωλικού,κάτω ρου και εκβολών ποταμών Αχελώου και Ευήνου και νήσων Εχινάδων», στο οποίο περιλαμβάνονται λιμνοθαλάσσιες, χερσαίες και ποτάμιες εκτάσεις του νότιου τμήματος του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, καθώς και το νησιώτικο σύμπλεγμα των Εχινάδων – περιοχές που διακρίνονται για τη μεγάλη βιολογική, οικολογική, αισθητική, επιστημονική, γεωμορφολογική και περιβαλλοντική τους αξία.
 Οι μαθητές του Νηπιαγωγείου μας επισκέφθηκαν το Κ.Π.Ε. Μεσολογγίου και παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα:
       «Της λίμνης το νερό , της θάλασσας το αλάτι…λιμνοθάλασσας παλάτι!»