Κανδήλα Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας

Κανδήλα Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας

Σάββατο, 9 Απριλίου 2016

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Επαρχιακή Οδό Κουβαρά – Φυτειών

 

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στην Επαρχιακή Οδό Κουβαρά – Φυτειών, για την κατασκευή του έργου: ‘’ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΥΒΑΡΑΣ – ΦΥΤΕΙΕΣ – ΑΣΤΑΚΟΣ και ΦΥΤΕΙΕΣ – ΚΑΤΟΥΝΑ – ΜΥΤΙΚΑ (ΦΑΣΗ Α΄) ‘’, ανακοίνωσε η Αστυνομική Διεύθυνση Ακαρνανίας.
                      Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
                                                       Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε:
ΑΡΘΡΟ (1)
Την εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, στο 1ο χλμ της Επαρχιακής οδού Κουβαρά – Φυτειών, και τη διεξαγωγή της μέσω παρακαμπτήριας οδού μήκους 90 μέτρων, καθώς και τον περιορισμό των ορίων ταχύτητας, για την κατασκευή του Κόμβου 1 του έργου του θέματος, σύμφωνα με την εργοταξιακή σήμανση που θα τοποθετηθεί με ευθύνη του αναδόχου, βάση της εγκεκριμένης μελέτης σήμανσης και ασφάλισης του έργου, για το χρονικό διάστημα από 9/4/2016 έως 19/4/2016.
ΑΡΘΡΟ (2)
Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, με ευθύνη της αναδόχου εταιρείας «ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗΣ ΑΤ.Ε.», ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ακώλυτη και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ. εργοταξιακή σήμανση, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502 από 9/7/2003 απόφαση Υφ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (τεχνική προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων) και την εγκεκριμένη μελέτη σήμανσης του έργου.
ΑΡΘΡΟ (3)
Η ισχύς της παρούσας απόφασης έχει ισχύ από την δημοσίευσή της , σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3862/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης, μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών.
ΑΡΘΡΟ (4)
Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας». Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου ανατίθεται στο Α.Τ. Κατούνας.
πηγη: Katouna News

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου