Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2019

Τα ηχητικά πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ξηρομέρου στις 8 Σεπτεμβρίου 2019.

Πηγή: https://www.dimosxiromerou.gr


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου (όπως Πίνακας Αποδεκτών)ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα Αστακού την 08.9.2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00, ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/ 2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 5 του Ν. 4623/19, εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.Ο προεδρεύων Σύμβουλος

Μάντζαρης Ελευθέριος