Κανδήλα Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας

Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2017

Πρόσκληση σε Δημόσιο τριετή απολογισμό πεπραγμένων της διοίκησης του Ν.Π.Δ.Δ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
  Ο πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. "Πολιτισμός, περιβάλλον και Αθλητισμός, Παιδεία και κοινωνική Πρόνοια στο Δήμο Ξηρομέρου" προσκαλεί τον Δήμαρχο, τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, τους προέδρους και τα μέλη τοπικών κοινοτήτων, τους φορείς και τους πολίτες του Δήμου σε Δημόσιο τριετή απολογισμό πεπραγμένων της διοίκησης του Ν.Π.Δ.Δ. που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Αστακού.
(σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων του Ν.3463/2006)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΟΥΡΚΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ