Κανδήλα Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας

Κανδήλα Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας

Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2016

Χριστουγεννιάτικες παιδικές εκδηλώσεις στο Δήμο Ξηρομέρου


Το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Ξηρομέρου σε συνεργασία με τα Τοπικά Συμβούλια, τους εκπαιδευτικούς και τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων του Δήμου μας, θα πραγματοποιήσει Χριστουγεννιάτικες παιδικές εκδηλώσεις.
Συγκεκριμένα:
Την Τετάρτη 21/12/2016:
1. Στις 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Σχολείο Παλαιομάνινας, για τα παιδιά των σχολείων Παλιομάνινας και Στρογγυλοβουνίου.
2. Στις 06:00 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Φυτειών, για τα παιδιά των σχολείων Φυτειών, Παπαδάτου, Ρίβιου και Μπαμπίνης.
Την Πέμπτη 22/12/2016:
1. Στις 11:00 π.μ. στο Γυμνάσιο Κανδήλας, για τα παιδιά των σχολείων Κανδήλας, Αρχοντοχωρίου, Βάρνακα και Μύτικα.
2. Στις 06:00 μ.μ. στο Κλειστό Γυμναστήριο του Γυμνασίου Αστακού, για τα παιδιά των σχολείων Αστακού, Καραϊσκάκη και Χρυσοβίτσας.
Πρόγραμμα εκδήλωσης:
Ένας Χριστουγεννιάτικος τάρανδος Μασκότ θα καλωσορίζει τα παιδιά στην είσοδο της εκδήλωσης βγάζοντας φωτογραφίες μαζί τους. Την ίδια ώρα ένα Ξωτικό- Καλικατζαράκι κάνει χριστουγεννιάτικο face painting. Θα υπάρχει μουσική-ηχητική κάλυψη με επαγγελματία dj, για μια εντυπωσιακή Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα.
Η εκδήλωση θα διαρκέσει περίπου 2 ώρες.
 
Σας περιμένουμε όλους στις εκδηλώσεις του Δήμου.
Τα παιδιά και όσους αισθάνονται παιδιά.
Χρόνια Πολλά, Καλές Γιορτές
Και
Καλή Πρωτοχρονιά
Εκ του Ν.Π.Δ.Δ.
Ο Πρόεδρος
Μουρκούσης Βασίλειος

Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2016

Νίκη τοῦ ῎Εθνους καὶ πλαστογράφησις τῆς῾Ιστορίας. Του Χρήστου Σαρτζετάκη

  Ο Χρήστος Σαρτζετάκης υπήρξε ανώτατος δικαστικός και Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας (1985-1990)


Ἡ καταχώρισις αὐτὴ ἀνταποκρίνεται σὲ δύο ἀνάγκες,
α)   τὴν ὑπηρέτησι τῆς ἀληθείας, ἡ ὁποία ἐξ ὁρισμοῦ εἶναι ἀντίθετη πρὸς κάθε λήθη καὶ καμμία σκοπιμότης δὲν ἰσχύει διὰ νὰ σιγήσῃ, καὶ
β)  τὴν σωστὴ πληροφόρησι, ἐν ὄψει χυδαίας έκμεταλλεὐσεως ἀπὸ τοὺς ἀνομήσαντες τῆς υἱοθετηθείσης ἐπισήμως ἀπὸ τὴν Πολιτείαν πολιτικῆς τῆς λήθης διὰ τὰ συμβάντα τῆς περιόδου ἐκείνης (1946-1949).

Πράγματι, ἐνῷ τὸ ἐπίσημον κράτος σιωπᾷ
περὶ αὐτῆς καὶ ἀποφεύγει ἀκόμη καὶ νὰ τιμήσῃ,
 ὅπως πατροπαράδοτη ἑλληνικὴ συνήθεια  ἀξιώνει,
 τοὺς ἥρωας καὶ μάρτυρας τοῦ,
 ὑπὲρ τῆς Ἐλευθερίας καὶ ἀκεραιότητός της,
 ἐθνικοῦ ἐκείνου ἀγῶνος, 
ἐπιζῶντες πρωτουργοὶ τῆς ἐθνοπροδοσίας ἐκείνης καὶ ἀνερμάτιστοι ἰδεολογικοί των ἐπίγονοι ἢ καὶ ἄλλοι ἀμαθέστατοι, πλὴν σπουδαιοφανεῖς κονδυλοφόροι, ἁπλῶς θηρεύοντες ἀπὸ ἰδιοτέλεια τὴν εὔνοια
 μέσα σὲ κλῖμα ἰδεολογικῆς τρομοκρατίας,
ἐπιδίδονται, ἐπὶ δεκαετίες τώρα,
 ἰδίως ἀπὸ τὴν μεταπολίτευσι  τοῦ 1974 καὶ ἐφεξῆς,
μὲ καταιγισμὸν δημοσιευμάτων
 (βιβλίων καὶ ἄρθρων σὲ περιοδικὰ καὶ ἐφημερίδες, σχεδὸν καθημερινῶς !)
 σὲ  συστηματικὴ παραπληροφόρησι τοῦ  Ἑλληνικοῦ λαοῦ, μὲὁλοκληρωτικὴ διαστροφὴ τῶν γεγονότων
 καὶ ἀδίστακτη κακοποίησι τῆς ἀληθείας.

 Ἔτσι ὁ ἐξαπολυθεὶς ἀπὸ τοὺς βορείους γείτονές μας συμμοριακὸς ἀγών, ὅπως καὶ ἡ συσταθεῖσα ἀπὸ τὸ Συμβούλιον Ἀσφαλείας τοῦ Ο.Η.Ε. Διεθνὴς Ἐξεταστικὴ Ἐπιτροπή, ὕστερα ἀπὸ ἐπιτόπιον ἔρευναν, διεπίστωσε, καὶ διέλαβεν εἰς τὰ συμπεράσματα τῆς  ἀπὸ 23.5.1947 ἐκθέσεώς της κατὰ λέξιν, ὅτι  « οἱ τρεῖς γείτονες πρὸς βορρᾶν, καὶ ἰδίως ἡ Γιουγκοσλαβία, ἐξεπαίδευσαν τοὺς ἀντάρτας, τοὺς ἐπρομήθευαν ὅπλα καὶ πολεμοφόδια, τοὺς διηυκόλυναν τὴν διέλευσιν τῶν συνόρων καὶ τοὺς παρεῖχον ἄσυλον » καὶ ὅλα τὰ ἐθνοπροδοτικὰ ἐνεργήματα τῆς τραγικῆς ἐκείνης περιόδου  μεταβαπτίζονται χωρὶς ἐντροπὴ σὲ δῆθεν «δημοκρατικοὺς» ἀγῶνες ἀδίκως διωκομένων Ἑλλήνων πολιτῶν !
Ἀκόμη καὶ  ἡ μελανωτέρα σελὶς τῆς ἐθνοπροδοσίας ἐκείνης, τὸ φρικτὸ παιδομάζωμα, μὲ τὴν ἐξηναγκασμένη ἀπόσπασι χιλιάδων (συγκεκριμένως 28.010) μικρῶν Ἑλληνοπαίδων (ἡλικίας μόλις 3 ἕως 14 ἐτῶν)τῆς ὑπαίθρου χώρας ἀπὸ τοὺς γονεῖς των καὶ τὴν
 βιαία μεταφορά των  στὶς γειτονικὲς κομμουνιστικὲς χῶρες,
 γιὰ νὰ μεταβληθοῦν σὲ γενιτσάρους, ἐχθροὺς τῆς Πατρίδος των,
-   αὐτὸ ποὺ ἐπισήμως ἀπὸ τὴν «Βαλκανικὴ Ἐπιτροπὴ» τοῦ Ο.Η.Ε.ἐστιγματίσθη, μὲ τὴν ἀπὸ 21.5.1948 ἀπόφασί της,
 ὡς «κακούργημα γενοκτονίας» (crime of genocide), -
 χωρὶς καταισχύνη δικαιολογεῖται ὡς δῆθεν
 «ἐπιχείρησις προστασίας τῶν παιδιῶν ἀπὸ τοὺς μοναρχοφασίστες»,
 δηλαδὴ ἀπὸ τοὺς ἴδιους τοὺς γονεῖς των (!).
 Παραλλήλως καὶ  ἀνύπαρκτοι «ἡρωϊσμοὶ» καὶ «νίκες» ἐφευρίσκονται,
 ὄχι ἁπλῶς «γιὰ τὴν δικαίωσι» τῆς ἐθνοπροδοσίας
 (αὐτὸ περίπου ὑπὸ τὴν ἀνοχὴ τοῦ Κράτους ἐπετεύχθη ἤδη !) , 
ἀλλά, - ἐπιδιωκόμενο ἑπόμενο αὐτὸ βῆμα, -  καὶ γιὰ τὴν «καταδίκη» τῆς ἀγωνισθείσης καὶ νικηφόρου ἐναντίον ξενοκινήτου ἐπιβουλῆς Ἑλλάδος .

Ἡ χωρὶς φραγμὸ  ἀδιάντροπη  αὐτὴ σκοταδιστικὴ ἐπιχείρησις
 θὰ ἦτο βεβαίως μόνον καταγέλαστος,
ἐὰν δὲν ἦτο  πικίνδυνος λόγῳ τῆς συνδρομῆς τοῦ χρόνου !
 Ἀφοῦ ἤδη οἱ ἄνθρωποι ἡλικίας καὶ 50 τώρα ἐτῶν δὲν ἠμπορεῖ νὰ γνωρίζουν συμβάντα, ποὺ ἔγιναν πρὶν νὰ γεννηθοῦν, ὅταν μάλιστα ἡ Ἱστορία των δὲν διδάσκεται οὔτε κατὰ προσέγγισιν εἰς τὰ Σχολεῖα μας. 

Καὶ εἶναι ἐπικίνδυνος, διότι  καλλιεργεῖ στὴν συλλογικὴ μνήμη τῆς ἐθνικῆς μας κοινότητος τὸ   αἴσθημα τῆς αὐτοενοχῆς
 διὰ τὰ παθήματά μας τῆς περιόδου ἐκείνης ! 
Αὐτοενοχὴ ὅμως δὲν ὑπῆρξε, ἀφοῦ ἐπρόκειτο περὶ ἀγῶνος ζωῆς τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἐναντίον ξενοκινήτου ἐπιβουλῆς, τὴν ὁποίαν ἁπλῶς συνέδραμεν ἐθνοπροδοτικῶς ἐλαχίστη μειονοψηφία Ἑλλήνων. 

Καὶ ἡ αὐτοενοχὴ αὐτὴ ὑπηρετεῖ καὶ πάλιν συμφέροντα ξένων.
Συγκεκριμένως, ὄχι ἁπλῶς τὴν  ἀποενοχοποίησι τῶν ξένων,
 αὐτῶν, ποὺ  μὲ τοὺς δουλόφρονες Ἕλληνες μισθοφόρους των 
ἐξαπέλυσαν τὴν ἐναντίον τῆς Πατρίδος μας ἐπιβουλήν.
 Ἀλλὰ καὶ τὴν ἐκ μέρους μας  οἰκείωσιν τοῦ πελωρίου ψεύδους, 
ὅτι   δῆθεν  διὰ τὰ ἐθνικά μας δεινὰ
 πάντοτε  μόνον ἐμεῖς οἱ ἴδιοι εὐθυνόμεθα !

Αὐτὸ ἐξυπηρετεῖ πολὺ τοὺς ἐπιβούλους. Διότι μεθοδεύεται ἔτσι ψυχολογικῶς καὶ πάλιν τὸ  ἰδικόν των ἄλλοθι  δι’ ὅσα
 καὶ τώρα, κατὰ τοὺς σημερινοὺς τόσο σκοτεινοὺς καιρούς,
 εἰς βάρος τοῦ Ἑλληνισμοῦ (Ἑλλάδος καὶ Κύπρου) σχεδιάζουν.

Χρήσιμες συμβουλές προς τους ελαιοπαραγωγούς. Χρηστικός οδηγός για τη σωστή συγκομιδή, συντήρηση και μεταφορά του ελαιοκάρπου και του ελαιολάδου.

Χρόνος ελαιοσυλλογής 

Στις επιτραπέζιες ποικιλίες, η συλλογή του καρπού γίνεται μετά τη συμπλήρωση της αύξησης του μεγέθους τους και οπωσδήποτε πριν αρχίσει το “μαλάκωμα” της σάρκας και η μείωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των καρπών. Στις ελαιοποιήσιμες ελιές, η συλλογή αρχίζει με την αλλαγή του χρώματος από πράσινο-κίτρινο σε πράσινο-ιώδες και κλιμακώνεται, ανάλογα με τις συνθήκες , μέχρι την πλήρη ωρίμανση των καρπών. Η συλλογή νωρίτερα ή αργότερα δίνει λάδι υποβαθμισμένης ποιότητας. Επιπλέον, η καθυστερημένη συγκομιδή πιθανόν να προκαλέσει μείωση της καρποφορίας του επόμενου έτους.  Δέντρα με χαμηλό φορτίο συγκομίζονται νωρίτερα σε σχέση με τα φορτωμένα δένδρα.  Σε περίπτωση χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να τηρείται το χρονικό περιθώριο που προβλέπεται πριν τη συγκομιδή. Κατά τη συγκομιδή  Οι πληγές που δημιουργούνται κατά το κλάδεμα ή το ράβδισμα για τη συγκομιδή του ελαιόκαρπου εφόσον συνοδεύονται από βροχή είναι πολύ επικίνδυνες για μολύνσεις των δέντρων από καρκίνωση, συνεπώς πρέπει να αποφεύγεται το κλάδεμα και ο ραβδισμός των δέντρων με βροχερό καιρό. Επιπλέον ο τραυματισμός του ελαιόκαρπου κατά τη συλλογή υποβαθμίζει την ποιότητα του λαδιού, ιδιαίτερα αν καθυστερήσει η ελαιοποίηση. Μετά τη συγκομιδή Οι καλές συνθήκες χειρισμού του ελαιόκαρπου από τη συγκομιδή μέχρι την κατανάλωση είναι μεγάλης σημασίας και μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την ποιότητα του ελαιόλαδου. 

Συσκευασία- μεταφορά 

Η παραμονή του ελαιόκαρπου για μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι την ελαιοποίηση σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και φτωχού αερισμού υποβαθμίζει πάρα πολύ την ποιότητα του ελαιόλαδου. Συνιστάται η χρήση διάτρητων σάκων από φυτικές ίνες ή δίχτυ, γιατί επιτρέπουν τον αερισμό και παρεμποδίζουν ανάπτυξη μυκήτων μούχλας. Ακόμα καλύτερα είναι τα πλαστικά τελάρα, ιδίως για τις επιτραπέζιες ελιές. Οι πλαστικοί σάκοι εμποδίζουν τον αερισμό, μεταφέρουν οσμές και τοξικά υπολείμματα (ιδιαίτερα όταν επαναχρησιμοποιούνται) και συντελούν στην υποβάθμιση της ποιότητας του ελαιόλαδου.  Οι σάκοι να τοποθετούνται σε στοίβες χαμηλού ύψους σε στεγασμένο, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο, μέχρι την έκθλιψη του καρπού. 

Στο ελαιουργείο 

Συνιστάται να γίνεται προγραμματισμός της παράδοσης καρπού σε συνεννόηση με το ελαιουργείο, ώστε να γίνεται η έκθλιψη του ελαιόκαρπου το συντομότερο δυνατό. Προτείνεται η επιλογή ελαιουργείου να γίνεται βάσει των παρακάτω προδιαγραφών κατασκευής και λειτουργίας:
■ συνθήκες υψηλής καθαριότητας 
■ μηχανήματα από ανοξείδωτα υλικά 
■ αποφυγή παρατεταμένης μάλαξης της ελαιοζύμης και επαφή της με τον αέρα τήρηση χαμηλών θερμοκρασιών 
■ χρήση κατά το δυνατόν λιγότερου νερού για αποφυγή απομάκρυνσης των φυσικών αντιοξειδωτικών 
■ τήρηση μέτρων κατά την έκθλιψη βιολογικού ελαιοκάρπου (χωρικός και χρονικός διαχωρισμός). 

Αποθήκευση- Συντήρηση του ελαιόλαδου 

Η συντήρηση του ελαιόλαδου θα πρέπει να γίνεται σε κατάλληλα μέσα, προτιμώνται ανοξείδωτα, λευκοσιδηρά ή γυάλινα δοχεία και σε αποθήκες με χαμηλές θερμοκρασίες (επιθυμητή θερμοκρασία μικρότερη των 18οC). Το φως και το οξυγόνο μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλοιώσεις στο λάδι, συνεπώς τα δοχεία συσκευασίας θα πρέπει να είναι από κατάλληλο υλικό, αδιαφανή και αεροστεγή. Ιδιαίτερα θα πρέπει να αποφεύγεται η πλαστική συσκευασία ή οποία είναι δυνατόν να προκαλέσει κατακράτηση των πτητικών συστατικών του λαδιού και υποβάθμιση των γευστικών και αρωματικών ιδιοτήτων του. Επιπλέον πρέπει να γίνεται προστασία στην αποθήκη και από δυσάρεστες οσμές (μούχλα, καπνός, φάρμακα) που μπορούν να απορροφηθούν από το ελαιόλαδο. Ο χρόνος συντήρησης του ελαιολάδου, μειώνεται όταν η αρχική του ποιότητα είναι χαμηλή. 

Διαχείριση φυτικών υπολειμμάτων 

Είναι δυνατόν να γίνει χρήση των υγιών φυτικών υπολειμμάτων σαν εδαφοβελτιωτικό, (κοπή, κάλυψη εδάφους, ενσωμάτωση) καθώς και για παραγωγή ενέργειας (οικιακή θέρμανση). Συνιστάται ελαχιστοποίηση καύσης, με χρήση μόνο για τα άρρωστα. 

Διαχείριση απορριμμάτων καλλιέργειας 

Να μην εγκαταλείπονται στο χωράφι υλικά συσκευασίας λιπασμάτων ή φαρμάκων. Να φυλάσσονται σε προστατευμένους χώρους τα αχρησιμοποίητα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2016

Πρόγραμμα εορταστικών εκδηλώσεων για την εορτή του Αγίου Νικολάου πολιούχου του Μύτικα.

πηγή: mytikaspress

«Κανόνα πίστεως και εικόνα πραότητος, εγκρατείας Διδάσκαλον, ανέδειξέ σε τη ποίμνη σου, η των πραγμάτων αλήθεια, δια τούτο εκτήσω τη ταπεινώσει τα υψηλά, τη πτωχεία τα πλούσια. Πάτερ Ιεράρχα Νικόλαε, πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών».
(Απολυτίκιο Αγίου Νικολάου).

Ανακοινώνεται στο ευσεβές πλήρωμα, από την Τ.Κ. Μύτικα, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Ενοριακού Ναού Αγίου Νικολάου και τον σύλλογο «ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ», το πρόγραμμα εορταστικών εκδηλώσεων για την εορτή του Αγίου Νικολάου ως εξής:
  • Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα γίνει τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου στις 05:00 το απόγευμα.
  • Την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου, εορτή του Αγίου Νικολάου, θα πραγματοποιηθεί η ακολουθία του Όρθρου με Θεία Λειτουργία μετά αρτοκλασίας και θα ξεκινήσει στις 07:00 το πρωί.
  • Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας και ώρα 09:45 π.μ. θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη λιτάνευση της σεπτής εικόνας του Αγίου Νικολάου.
  • Ακολούθως ο σύλλογος «ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ» θα παρουσιάσει πρόγραμμα παραδοσιακών χορών με τα τμήματά του.
Σας προσκαλούμε στις ανωτέρω εκδηλώσεις.

Το χθεσινό ηλιοβασίλεμα με φωτογραφίες του Αντώνη Γρίβα
Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2016

Πρόσκληση για την Ιερά Αγρυπνία εις μνήμην του Αγίου Πορφυρίου στον Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Κανδήλας


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΚΑΤΩ ΚΑΝΔΗΛΑΣ
ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ 

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Κάτω Κανδήλας σας προσκαλεί στην ιερά Αγρυπνία για να τιμήσουμε τη μνήμη του Οσίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου και η οποία θα τελεσθεί απόψε 1 Δεκεμβρίου 2016 στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Κάτω Κανδήλας με ώρα έναρξης 8:ΟΟ το βράδυ και ώρα λήξης 01:00 το πρωί.

Το Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον